آهنگ ایمان فرخ وند رو که رهدی

دانلود آهنگ لری ایمان فرخ وند بنام رو که رهدی

آهنگ ایمان فرخ وند رو که رهدی

آهنگ ایمان فرخ وند رو که رهدی

آهنگ لری رو که رهدی – آهنگ جدید ایمان فرخ وند

( دانلود آهنگ های ایمان فرخ وند )

متن آهنگ رو که رهدی

دی مو نیخام تا بیایی وا دیارم رو که رهدی
خوم ادونم وا دلم وا روزگارم رو که رهدی
چن همه دنیا کشیدم نازته سیلم نکردی
دی نه دل دارم نه زون وا اختیارم رو که رهدی
شونه زیدم می به می هر شو خیال ترنه هاته
تی تو چن تال ملی ارزش ندارم رو که رهدی
سر نهادم مین صحرا لیوه وابیدم زه شوقت
کس وه دنیا نیدراره سر ز کارم رو که رهدی
دی بهلم خوم بوم و خوم وا بخت بدبختی که دارم
کس دیه نیخام که یاهه وا دیارم رو که رهدی
حوصله فرخ اوی درگشته فرخی نیکنه سیم
خی بیو نیخی میو دی ور کنارم رو که رهدی


اشتراک گذاری مطلب