ساربان ای جان دلو جانانه من

دانلود آهنگ افغانی ساربان بنام ای جان دلو جانانه من

اهنگ ای جان دلو جانانه من

ای جان دلو جانانه من ساربان

ساربان ای جان دلو جانانه من

دانلود آهنگ ای جان دلو جانانه من – آهنگ افغان از ساربان

( دانلود آهنگ های ساربان )

متن آهنگ ای جان دلو جانانه من

ای جان دل و جانانه من
تا رفته يی از ويرانه من
آرام نمی گيرد ز غمت
در سينه دل ديوانه من
رفتی و نرفت از دل غم تو
تو فارغ و دل در ماتم تو
ای مرحم داغ سينهء من
افسون سخن سبزينهئ من
سودای تو هم از سر نرود
آی آرزوی ديرينهء من
جز ياد تو ام کو يار دگر
جز گريه پی ات کو کار دگر
ال لعل تو اشک آب بقا
پيچ و خم زلفت دام بلا
تا زنده ام از خاطر نرود
آن طرز خرام آن قد رسا
هر جا که رود بيمار تو ام
تا استی و استم يار تو ام
آزرده فلک بسيار مرا
ببريده ز تو ای يار مرا
افگنده بکنجی خوار مرا
گر يار منی ياد آر مرا
من گمشده محزون توام
در دشت بقا مجنون تو اماشتراک گذاری مطلب

www.iran-music.net
منو