آهنگ افغانی جدید,اهنگ افغانی قدیمی شاد,آهنگ افغانی 2017

دانلود آهنگ شاد افغانی رضا طراوت بنام هی دل با لینک مستقیم

آهنگ شاد افغانی هی دل از رضا طراوت

آهنگ شاد افغانی هی دل رضا طراوت

رضا طراوت آهنگ هی دل

آهنگ شاد افغانی هی دل از رضا طراوت

متن آهنگ رضا طراوت هی دل
من نام ها نوشتم تو زیره پا تو کردی
من از وفا نوشتم آخر جفا تو کردی
تصویر یادگاری در گلستان گرفتم
تصویر هر دو ما را آخر جدا تو کردی
من نام ها نوشتم تو زیره پا تو کردی
من از وفا نوشتم آخر جفا تو کردی
تصویر یادگاری در گلستان گرفتم
تصویر هر دو ما را آخر جدا تو کردی
من نام ها نوشتم تو زیره پا تو کردی
من از وفا نوشتم آخر جفا تو کردی
تصویر یادگاری در گلستان گرفتم
تصویر هر دو ما را آخر جدا تو کردی
من نام ها نوشتم تو زیره پا تو کردی
من از وفا نوشتم آخر جفا تو کردی
تصویر یادگاری در گلستان گرفتم
تصویر هر دو ما را آخر جدا تو کردی
من نام ها نوشتم تو زیره پا تو کردی
من از وفا نوشتم آخر جفا تو کردی
تصویر یادگاری در گلستان گرفتم
تصویر هر دو ما را آخر جدا تو کردی
من نام ها نوشتم تو زیره پا تو کردی
من از وفا نوشتم آخر جفا تو کردی
تصویر یادگاری در گلستان گرفتم
تصویر هر دو ما را آخر جدا تو کردی
من نام ها نوشتم تو زیره پا تو کردی
من از وفا نوشتم آخر جفا تو کردی
تصویر یادگاری در گلستان گرفتم
تصویر هر دو ما را آخر جدا تو کردی
من نام ها نوشتم تو زیره پا تو کردی
من از وفا نوشتم آخر جفا تو کردی
تصویر یادگاری در گلستان گرفتم
تصویر هر دو ما را آخر جدا تو کردی
من نام ها نوشتم تو زیره پا تو کردی
من از وفا نوشتم آخر جفا تو کردی
تصویر یادگاری در گلستان گرفتم
تصویر هر دو ما را آخر جدا تو کردی
من نام ها نوشتم تو زیره پا تو کردی
من از وفا نوشتم آخر جفا تو کردی
تصویر یادگاری در گلستان گرفتم
تصویر هر دو ما را آخر جدا تو کردی


اشتراک گذاری مطلب