آهنگ صادق امین فیس

دانلود آهنگ لری صادق امین بنام فیس

آهنگ صادق امین فیس

آهنگ صادق امین فیس

آهنگ لری فیس – آهنگ جدید صادق امین

( دانلود آهنگ های صادق امین )

متن آهنگ فیس

مو تونه دوس دارُم دُر بختیاری / مو کلِ تو خوشم و تو یاری
چی بگوم ز تیا خمارت / را اری و کل مال دموالت
دستاته بنه منه دستم، تا تیا همه نِ درارُم
تو بمن کل مونه تهنا، شو تا صو ز ویرت بیدارم
فیس کنی دل مو سی دلت امیره
راه بیای زونیام قوت ایگیره
سیل کنی وه کسی دی او سا امیروم
چه خووه خوم و خوت رویم جاده کوهرنگ
تیاته بووند و بوسوم تشنیته / مون و تو چندی ایایم وه یک


اشتراک گذاری مطلب