عزیز ویسی ئه‌م په‌رم شاخه ئه‌و په‌رم شاخه

دانلود آهنگ کردی عزیز ویسی به نام ئه‌م په‌رم شاخه ئه‌و په‌رم شاخه

عزیز ویسی ئه‌م په‌رم شاخه ئه‌و په‌رم شاخه

عزیز ویسی ئه‌م په‌رم شاخه ئه‌و په‌رم شاخه

(آهنگ کردی جدید عزیز ویسی ئه‌م په‌رم شاخه ئه‌و په‌رم شاخه)

( دانلود آهنگ های عزیز ویسی )

متن آهنگ ئه‌م په‌رم شاخه ئه‌و په‌رم شاخه

ئه‌م په‌رم شاخه ئه‌و په‌رم شاخه
کراسد بو دینم له گولی ئه‌‎و باخه
چه‌ن نازه‌نینی چه‌نی شیرینی
په‌ری ئاسمان و له سه‌رزه‌مینیاشتراک گذاری مطلب

www.iran-music.net
منو