علی اکبر جسمانی زنده شدم

دانلود آهنگ شاد جدید علی اکبر جسمانی بنام زنده شدم

علی اکبر جسمانی زنده شدم

برای دانلود آهنگ های علی اکبر جسمانی کلیک کنید

متن آهنگ : زنده شدم
مرده بودم زنده شدم ، گریه بودم خنده شدم
دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم
دیده سیر است مرا جان دلیر است مرا
زَهره شیر است مرا زُهره تابنده شدم
گفت كه ديوانه نه اى، لايق اين خانه نه اى
رفتم و ديوانه شدم،سلسله بندنده شدم
گفت كه سرمست نه اى ، رو كه از اين دست نه اى
رفتم و سرمست شدم ، وز طرب آكنده شدم
چشمه خورشيد تويى ،سايه گه بيد منم
چون كه زدى بر سرمن، پست و گدازنده شدم
گفت كه با بال و پرى ، من پر و بالت ندهم
در هوس بال و پرش، بى پر و پر كنده شدم
گفت که تو شمع شدی قبله این جمع شدی
شمع نی ام جمع نی ام دود پراکنده شدم
گفت که شیخی و سری ، پیش رو و راهبری
شیخ نی ام پیش نی ام امر تورا بنده شدم
گفت كه ديوانه نه اى، لايق اين خانه نه اى
رفتم و ديوانه شدم،سلسله بندنده شدم
گفت كه سرمست نه اى ، رو كه از اين دست نه اى
رفتم و سرمست شدم ، وز طرب آکنده شدم
چشمه خورشيد تويى ،سايه گه بيد منم
چون كه زدى بر سرمن، پست و گدازنده شدم
گفت كه با بال و پرى ، من پر و بالت ندهم
در هوس بال و پرش، بى پر و پر کنده شدم


اشتراک گذاری مطلب