آهنگ مرتضی باب آخ زمونه

دانلود آهنگ لری مرتضی باب بنام آخ زمونه

آهنگ مرتضی باب آخ زمونه

آهنگ مرتضی باب آخ زمونه

آهنگ لری آخ زمونه – آهنگ جدید مرتضی باب

( دانلود آهنگ های مرتضی باب )

متن آهنگ آخ زمونه

تش بِس و جونم رهتنت حالوم خرابه آخ زمونه
حونه ی که دی نداره سرتاسر عذابه آخ زمونه
اخ زمونه دلم اشکهس اخ زمونه
دیم و دیوار ایگرو دس آخ زمونه
وو که جز علی ندی کس رنگ ریشه
تی علی هم ریشه ایبس آخ زمونه
زهرَی که خوش درمون درده
حالش بده رنگش چه زرده
دیمو چقد غم غصه خرده
آخ زمونه
رهته همی دارو ندارم
بلین و حال خم بوارم
در حونه کرده غم و بارم
او کسی که آسمون سایه ی سرش بی
دی مو بی افتا هنی یاد چادرش بی
وو که حونش نه دلش سوهته مو بیدم
بعد و دیم یه روز خش و ای دنیا ندیدم
اخ بعد و‌دیم حونه خرابم
مث عکسی ام اشکهسه قابم
خش رهته و ای درو دیوار
هر رو منه ایدن عذابم
زینب دلش سهته و داغت
هی و مو‌ایگره‌ سراغت
ختم بگو چطو بگم وش
زینب تش افتاده و باغت
اخ زمونه دلم اشکهس اخ زمونه
دیم و دیوار ایگرو دس آخ زمونه
وو که جز علی ندی کس رنگ ریشه
تی علی هم ریشه ایبس آخ زمونه
تش بِس و جونم رهتنت حالوم خرابه آخ زمونه
حونه ی که دی نداره سرتاسر عذابه آخ زمونه
اخ زمونه دلم اشکهس اخ زمونه
دیم و دیوار ایگرو دس آخ زمونه
وو که جز علی ندی کس رنگ ریشه
تی علی هم ریشه ایبس آخ زمونه
زهرَی که خوش درمون درده
حالش بده رنگش چه زرده
دیمو چقد غم غصه خرده
آخ زمونه
رهته همی دارو ندارم
بلین و حال خم بوارم
در حونه کرده غم و بارم
او کسی که آسمون سایه ی سرش بی
دی مو بی افتا هنی یاد چادرش بی
وو که حونش نه دلش سوهته مو بیدم
بعد و دیم یه روز خش و ای دنیا ندیدم
اخ بعد و‌دیم حونه خرابم
مث عکسی ام اشکهسه قابم
خش رهته و ای درو دیوار
هر رو منه ایدن عذابم
زینب دلش سهته و داغت
هی و مو‌ایگره‌ سراغت
ختم بگو چطو بگم وش
زینب تش افتاده و باغت
اخ زمونه دلم اشکهس اخ زمونه
دیم و دیوار ایگرو دس آخ زمونه
وو که جز علی ندی کس رنگ ریشه
تی علی هم ریشه ایبس آخ زمونهاشتراک گذاری مطلب

www.iran-music.net
منو