آهنگ میلاد رضایی چه وابی

دانلود آهنگ لری میلاد رضایی بنام چه وابی

آهنگ میلاد رضایی چه وابی

آهنگ میلاد رضایی چه وابی

آهنگ لری چه وابی – آهنگ جدید میلاد رضایی

( دانلود آهنگ های میلاد رضایی )

متن آهنگ چه وابی

عینِ هَر شو دِلـُم تنگ تِـــ وابی
نِشَهسِن زِر پی تِــ نونم چوابی
چِ وَت گـُتِن چِــ وَت خواسِن
کِــ رَهتی
تـِ رَهتی پِر دِلــُم غِصَـ وٌ غَمابی
خدا دِل گِــرٌتــِ دِل وَ خینـــِ
یارِمـَ نی کــِ حالمــــَ بِوینـــِ
وَ کو رَهتــِ خداییت ای خدا کــِ
هَــر کَ خوبه و روز غَم بِشینــِ
بَهار رَ پیزمابی گِلـُم رَ دیرَمابی
بِرِشت ای دِل اسیرَ وِ کِــ سی مــُ خدابی
هَوی دِل اورٌ بارون دِلٌـم وابیــِ داغون
یایــِ او روزَلِ خَش کِ نیابو فراموش
چـِ طوری سَر کِنـُم بی درد دیریتْ
نیابو وی دِلـُم عشقی بِشینــِ
دِل اِشکَهســـِ دَ ای دِل دِل نیابو
دِلــُم تِهنا ترین دِل سَـر زمینــِ
هَنی هَم نیتَرٌم بینـُم کــِ نیسیت
هَنی هَم ای دِلــُم مِن فِکرِتـ ای یار
تا نَیی ای دِل مــٌـ گوشــَـ گیرِ
دِلــُم وابیـــِ مِن عشقِت گِرِفتار
بَهار رَ پیزمابی گِلـُم رَ دیرَمابی
بِرِشت ای دِل اسیرَ وِ کِــ سی مــُ خدابی
هَوی دِل اورٌ بارون دِلٌـم وابیــِ داغون
یایــِ او روزَلِ خَش کِ نیابو فراموش


اشتراک گذاری مطلب