فرزاد اسدی چه د گه ره ک

دانلود آهنگ کردی شاد فرزاد اسدی بنام چه د گه ره ک کیفیت 320

فرزاد اسدی چه د گه ره ک

فرزاد اسدی چه د گه ره ک

(آهنگ کردی جدید فرزاد اسدی چه د گه ره ک – چه د گه ره ک از فرزاد اسدی )

برای دانلود آهنگ های فرزاد اسدی کلیک کنید

متن آهنگ چه د گه ره ک

سه د که رت بیژه گیانه مه گر ناتیده پا بوسم
سه د که رت بیژه گیانه مه گر ناتیده پا بوسم
سه د نو شته و دوعات بو من که رد که تو خوت که یده دوسم
ئیسه منت وا ئه سیر که رد ول مه د کرد به بد حالی
ای پرچه که ی حضرت غوس
تا ماوی هه ر بنالی
چه د گه ره ک له دلی زارم چه د گه ره ک
ئیسه تو ئاوا ئه روی له دله که ی بیمارم چه د گه ره ک
سه د که رت وتم گیانه دلم جه ی ئه یشی نه ماوه
سه د که رت وتم گیانه دلم جه ی ئه یشی نه ماوه
سه فی نه که ی دلی من له سه د لاوا خوی شکاوه
دلی من بوت شکاوه جه رگم بو تو وا سوتاوه
ئه تویش به عیشوه و که نینت
زولفه که و بوم دا لاوه
چه د گه ره ک له دلی زارم چه د گه ره ک
ئیسه تو ئاوا ئه روی له دله که ی بیمارم چه د گه ره ک
وتم له دردی دلم یه شمه گیان تو باش ده زانی
وتم له دردی دلم یه شمه گیان تو باش ده زانی
وتم بو زامی دله که م تو مه رهه می و درمانی
تو دلی منت زام دار که رد مه رهه می دلم نه بوی
دی خوت بیژه یه شمه‌ گیان
حیفه خوت به اینسان دانی
چه د گه ره ک له دلی زارم چه د گه ره ک
ئیسه تو ئاوا ئه روی له دله که ی بیمارم چه د گه ره ک


اشتراک گذاری مطلب