آوات بوکانی لاوین لاوین

دانلود آهنگ کردی آوات بوکانی به نام لاوین لاوین

ه‌ی لاوین لاوین کیژی روسورو خاوین
ئاشقی دو خویشکی جوانم خه‌لکی لای سه‌ری چاون
ولاهی باوکو دایکیان به قه‌د ئه‌منیان خوش ناوه

آوات بوکانی خه‌فه‌ت بارم شه‌وانه

آوات بوکانی لاوین لاوین

(آهنگ کردی جدید آوات بوکانی لاوین لاوین)

( دانلود آهنگ های آوات بوکانی )


اشتراک گذاری مطلب