ترجمه اهنگ تولدت مبارک دیجی بوبو با کیفیت عالی + متن آهنگ

دانلود آهنگ تولد شاد دیجی بوبو بنام تولدت مبارک با کيفيت بالا

اهنگ تولدت مبارک دیجی بوبو

(آهنگ تولدت مبارک پسرانه , آهنگ تولدت مبارک جدید )

ترجمه اهنگ تولدت مبارک دیجی بوبو

برای دانلود آهنگ های دیجی بوبو کلیک کنید

.$title.

متن آهنگ و ترجمه

 We sing happy birthday to you
ما آواز تولدت مبارک به شما
And may all your dreams come true
و رویاهای خود را ممکن است تحقق یابد
We sing happy birthday to you
ما آواز تولدت مبارک به شما
And may all your dreams come true
و رویاهای خود را ممکن است تحقق یابد
Oh ho ho ho ho
آه هو هو هو هو
This is your birthday song
این آهنگ تولد است
Oh ho ho ho ho
آه هو هو هو هو
Celebration all night long
جشن تمام طول شب
Oh ho ho ho ho
آه هو هو هو هو
May all your dreams come true
رویاهای خود را ممکن است درست است؟
We sing all together: happy birthday to you
آواز می خوانیم همه با هم: تولدت مبارک به شما
Happy birthday we sing to you
تولدت مبارک ما را برای شما می خوانم
May all your dreams come always true
رویاهای خود را همیشه ممکن است درست است؟
Happy birthday we sing to you
تولدت مبارک ما را برای شما می خوانم
Forever and ever
همیشه
Happy birthday, celebration
تولدت مبارک, جشن
Party night, come feel the vibration
حزب شب آمده احساس لرزش
Lights are bright, we’re feeling alright
چراغ روشن، ما احساس اشکالی ندارد
We’re dancing til the morning light
ما در حال رقص تا وقتی نور صبح
Happy birthday, celebration
تولدت مبارک, جشن
Everybody get the temptation
هر کسی را وسوسه
One again, this is your night
یک باز هم، این است شما در شب
And everyone feels right
و هر کس به حق احساس
It’s a perfect motivation
این انگیزه مناسب است
Feel the vibe, enjoy the fascination
پرنیان لذت ببرید افسون احساس
All your friends are here tonight
دوستان خود را امشب اینجا
Happy anniversary, we hold you tight
سالروز مبارک شما تنگ نگه داریم
It’s a perfect situation
این وضعیت ایده آل است
Hale and hearty what a combination
اميد و دلچسب چه ترکیبی
Once again, this is your night
یک بار دیگر این شب خود است
And everyone feels right
و هر کس به حق احساس

 

اشتراک گذاری مطلب