دانلود آهنگ جديد survivor بنام چشم ببر

Download Ahang Jadid survivor – Eye Of The Tiger

( آهنگ جدید 96 با کيفيت 320 و 128)

دانلود آهنگ خارجی چشم ببر / دانلود آهنگ eye of the tiger با کیفیت 320

 

دانلود آهنگ خارجی چشم ببر

 

برای دانلود آهنگ های survivor کلیک کنید.

دانلود آهنگ خارجی

متن و ترجمه :

Rising up, back on the street
بلند می شوم و به خیابان باز می گردم
Did my time, took my chances
حالا زمان من است تا شانسم را امتحان کنم
Went the distance, now I’m back on my feet
بعد از طی کردن این همه مسیر حالا روی پای خودم ایستاده ام
Just a man and his will to survive
مردی که تنها اشتیاق نجات یافتن برایش باقی مانده
So many times, it happens too fast
چه مدت های زیادی که به سرعت گذشتند
You trade your passion for glory
تو اشتیاقت را برای افتخار فدا کردی
Don’t lose your grip on the dreams of the past
از رویاهای گذشته ات مگذر
You must fight just to keep them alive
تو باید برای زنده نگه داشتن آنها مبارزه کنی
It’s the eye of the tiger
این چشم ببر است
It’s the thrill of the fight
این هیجان مبارزه است
Rising up to the challenge
بلند می شویم و به مبارزه می طلبیم
Of our rival
حریفمان را
And the last known survivor
و آخرین نجات یافته
Stalks his prey in the night
برای طعمه اش در دل شب کمین کرده
And he’s watching us all with the
و او ما را نظاره می کند
Eye of the tiger
با چشم ببر
Face to face, out in the heat
رو در رو غرق در عصیان
Hanging tough, staying hungry
ایستاده و خشن و گرسنه
They stack the odds
آنها با تعدادی نابرابر
Still we take to the street
به خیابان ( میدان مبارزه ) آمده اند
For the kill with the skill to survive
برای کشتن با مهارتی که در نجات یافتن داریم
Rising up straight to the top
بلند می شویم و مستقیم به میدان می رویم
Had the guts, got the glory
برای بردن افتخار حریص باش
Went the distance
بعد از طی کردن این همه مسیر
Now I’m not gonna stop
حالا من قصد ایستادن ندارم
Just a man and his will to survive
مردی که تنها اشتیاق نجات یافتن برایش باقی مانده
The eye of the tiger
چشم ببر

دانلود آهنگ خارجی

آهنگ eye of the tiger یکی از آهنگ های خاطره ساز است که اگر شما اگر از طرفداران فیلم rocky بوده باشید حتما این آهنگ را شنیده اید.

اشتراک گذاری مطلب