اهنگ love in portofino آندره بوچلی با کیفیت عالی + متن آهنگ

آهنگ خارجی معروف آندره بوچلی بنام love in portofino با کيفيت بالا

اهنگ love in portofino آندره بوچلی

دانلود آهنگ خارجی معروف love in portofino – آهنگ خارجی شاد آندره بوچلی


 

اهنگ love in portofino آندره بوچلی

I found my love in Portofino
عشقم را در پورتوفینو پیدا کردم
( بخشی ار ساحل جنوا در ایتالیا )
Perché nei sogni credo ancor
چون هنوز در خواب و رویاها باور دارم
Lo strano gioco del destino
پیچ و تاب عجیب و غریب سرنوشت را
A Portofino m’ ha preso il cuor
در پورتوفینو قلب من تسخیر شد
Nel dolce incanto del mattino
در صبح و سحری شیرین
Il mare ti ha portato a me
دریا تو را برای من آورد
Socchiudo gli occhi a me vicino
چشمهایم را میبندم
A Portofino rivedo te
و تو را در پورتوفینو میبینم
Ricordo un angolo di cielo
گوشه ای از بهشت و آسمان را به یاد می آورم
Dove ti stavo ad aspettar
که در آنجا منتظر بودم
Ricordo il volto tanto amato
خاطرم بود چهره عاشق دوست داشتنی
E la tua bocca da baciar
و لب هایی برای بوسه
I found my love in Portofino
در پورتوفینو عشقم را یافتم
Quei baci più non scorderò
بوسه هایی که هیچگاه فراموش نمیکنم
Non è più triste il mio cammino
دیگر سر راهم غمی نخواهد بود
A Portofino I found my love
در پورتوفینو عشقم را پیدا کردم
Ricordo un angolo di cielo
گوشه ای از بهشت و آسمان را به یاد می آورم
Dove ti stavo ad aspettar
که در آنجا منتظر بودم
Ricordo il volto tanto amato
خاطرم بود چهره عاشق دوست داشتنی
E la tua bocca da baciar
و لب هایی برای بوسه
I found my love in Portofino
در پورتوفینو عشقم را یافتم
Quei baci più non scorderò
بوسه هایی که هیچگاه فراموش نمیکنم
Non è più triste il mio cammino
دیگر سر راهم غمی نخواهد بود
A Portofino I found my love
در پورتوفینو عشقم را پیدا کردم
Non è più triste il mio cammino
دیگر سر راهم غمی نخواهد بود
A Portofino I foud my love
در پورتوفینو عشقم را پیدا کردم

برای دانلود آهنگ های آندره بوچلی کلیک کنید


اشتراک گذاری مطلب