اهنگ حلیمه فریدون پوررضا با کیفیت عالی + متن آهنگ

دانلود آهنگ شمالی شاد فریدون پوررضا بنام حلیمه با کيفيت بالا

دانلود آهنگ شاد شمالی گیلانی از فریدون پوررضا

( دانلود آهنگ های 97 با کيفيت 320 و 128)

دانلود اهنگ حلیمه پوررضا

دانلود آهنگ شاد گیلانی, دانلود آهنگ شاد مازندرانی

آهنگ حلیمه فریدون پوررضا

برای دانلود آهنگ های فریدون پوررضا کلیک کنید

آموندبی از بجار کول بنابی تی سر ای پوشته هیمه
بدو بدو واز کودی اَموی د سکیلا زنان فاکون دیمه
حلیمای جون حلیمای دیل حلیمای / بیا بی شیم اَفتو دیمای
ای پوشته قاشوق حلیمای / دو پوشته قاشوق حلیمای
بنده تی عاشُق حلیمای
ای پوشته ریحون حلیمای / دو پوشته ریحون حلیمای
نده تی حیرون حلیمای
حلیمای جون حلیمای دیل حلیمای / خانمگولی باب دیلمان
حلیمای جون حلیمای دیل حلیمای / اوتو نوکون تره میرمای
خشکبارِ همدُنا حلیمه ی / شکرِ مازندُرنا حلیمای
حلیماکه دیل ندارمه راغ سر بنم
لیماکه دیل ندارمه چاغ سر بنم
حلیماکه به کولَه گیرم باغ سر بنم
حلیماکه کاغذ فاویچم می جیب دنم
حلیمای جون حلیمای دیل حلیمای / بیا بیشیم اَفتو دیمای
حلیمای جون حلیمای دیل حلیمای / اوتو نوکون تره میرمای
عروس گیلان اهه بوگو / بیا بیشیم به تهران اهه بوگو
علی آقا ماشین اهه بوگو
او سبز ماشین، درازه ماشین اهه بوگو
اونه میان بینیشین اهه بوگو
حلیمه چیکاره اهه بوگو
خیاطی کاره اهه بوگو
مشته ی تی مرده اهه بوگو
ته چره نبرده اهه بوگو
حلیمای جون حلیمای دیل حلیمای / بیا بیشیم اَفتو دیمای
حلیمای جون حلیمای دیل حلیمای / اوتو نوکون تره میرمای

ترجمه فارسی آهنگ حلیمه جان حلیمه شمالی

می آمدی از سر مزرعه کولباری
از هیزم بر سرر خود گذاشته بودی
دوان دوان می پریدی و کف
زنان بسوی پشت خانه می آمدی
حلیمه جان، حلیمه دل، حلیمه
بیا برویم کنار آفتاب
یه بسته قاشق حلیمه
دو بسته قاشق حلیمه
من عاشق توام حلیمه
یه پشته ریحان حلیمه
دو پشته ریحان حلیمه
من حیران توام حلیمه
حلیمه جان، حلیمه دل، حلیمه
خانم گل باب دل من است
حلیمه جان، حلیمه دل، حلیمه
آن طور ناز نکن برای تو می میرم
حلیمه به خوشمزگی خشکبار همدان است
به شیرینی شکر مازندران است
دل ندارم حلیمه ی کوچکم
را بر سر راه عبور عام رها کنم
دلم نمی آید حلیمه را کنار چاه آب بگذارم
دلم نمی آید حلیمه را به
دوش بگیرم و در باغ بگذارمش
حلیمه را در لای کاغذی
می پیچم و در جیب خود جایش می دهم
حلیمه جان، حلیمه دل، حلیمه
بیا برویم کنار آفتاب
حلیمه جان، حلیمه دل، حلیمه
آن طور ناز نکن برای تو می میرم
عروس گیلان بگو آره
بیا بریم به تهران بگو آره
سوار بر اوتومبیل علی آقا بگو آره
اون ماشین سبز رنگ،
همان ماشین دراز بگو آره
در درونش بنشین بگو آره
حلیمه چکار می کند؟ بگو آره
به خیاطی مشغول است بگو آره
مشتی خواستگارت است بگو آره
حلیمه جان، حلیمه دل، حلیمه
بیا برویم کنار آفتاب
حلیمه جان، حلیمه دل، حلیمه
آن طور ناز نکن برای تو می میرم

اشتراک گذاری مطلب