آهنگ منوچهر زنگنه تو شیرینی با کیفیت عالی + متن آهنگ

دانلود آهنگ لری شاد منوچهر زنگنه بنام تو شیرینی با کيفيت بالا

آهنگ تو شیرینی منوچهر زنگنه

آهنگ لری شاد تو شیرینی – آهنگ های شاد لری از منوچهر زنگنه

آهنگ منوچهر زنگنه تو شیرینی

برای دانلود آهنگ های منوچهر زنگنه کلیک کنید

تو شیرینی تو شیرینی تو شیرینی به خدا
مو چه کردم که نیوی تیم بنشینی به خدا
وایه داره دل تنگم که بوینت کجنی
چی قراول من ره منده کمینت کجنی
نه نهنگی که بیفته نفسم من نفست
یا دسم چی گل سری بچینت کجنی
تو شیرینی تو شیرینی تو شیرینی به خدا
مو چه کردم که نیوی تیم بنشینی به خدا
پا بنه سر تیه راستم و بیو تیم بنشین
شاه منشگت کور بکنه چشم حسیدت کجنی
… تو شیرینی تو شیرینی تو شیرینی به خدا
مو چه کردم که نیوی تیم بنشینی به خدا
وایه داره دل تنگم که بوینت کجنی
چی قراول من ره منده کمینت کجنی
نه نهنگی که بیفته نفسم من نفست
یا دسم چی گل سری بچینت کجنی
تو شیرینی تو شیرینی تو شیرینی به خدا
مو چه کردم که نیوی تیم بنشینی به خدا
پا بنه سر تیه راستم و بیو تیم بنشین
شاه منشگت کور بکنه چشم حسیدت کجنی
ای امام زاده ی هر عاشق دل خین و کلو
مو لکه سوزم بستم و ستینت کجنی
و خدا او لکه سوزی که مو بستم و دستم
دل گرفتارته ایخوا که بوینت کجنی
تو شیرینی تو شیرینی تو شیرینی به خدا
مو چه کردم که نیوی تیم بنشینی به خدا
یه پسین دل بده سی هم نفسیمون بترک
تا دل جا بکنم سی بنشینت کجنی
نه نهنگی که بیفته نفسم من نفست
یا دسم چی گل سری بچینت کجنی
تو شیرینی تو شیرینی تو شیرینی به خدا
مو چه کردم که نیوی تیم بنشینی به خدا
پا بنه سر تیه راستم و بیو تیم بنشین
شاه منشگت کور بکنه چشم حسیدت کجنی
ای امام زاده ی هر عاشق دل خین و کلو
مو لکه سوزم بستم و ستینت کجنی
به خدا او لکه سوزی که مو بستم و دستم
دل گرفتارته ایخا که بوینت کجنی
تو شیرینی تو شیرینی تو شیرینی به خدا
مو چه کردم که نیوی تیم بنشینی به خدا

اشتراک گذاری مطلب