ماهسون بو سودا بیتمز mp3 صوتی با لینک مستقیم

آهنگ ماهسون بو سودا بیتمز

دانلود آهنگ ترکی شاد ماهسون بنام بو سودا بیتمز

آهنگ بو سودا بیتمز ماهسون

ماهسون بو سودا بیتمز

 

برای دانلود آهنگ های ماهسون کلیک کنید

متن آهنگ و ترجمه فارسی ماهسون بو سودا بیتمز

اين عشق ازبين نمي رود
Ben yasaklara değil sevdama yenildim
من نه از ممنوعيتها، بلكه از عشقم شكست خوردم
Ben yıllara değil yalnızlığa yenildim
من نه از سالها، بلكه ازتنهايي شكست خوردم
Ben hayata değil tek sana yenildim
من نه از زندگي، بلكه تنها از تو شكست خوردم
Benim sana olan bu sevdam bitmez
عشقي كه به تو دارم، هرگز ازبين نمي رود
Zincirlere vursalar Zamanı durdursalar
حتي اگر مرا به زنجير بكشند، حتي اگر زمان را متوقف كنند
Sırtımdan da vursalar Bu sevda bitmez
حتي اگر ازپشت مرا بزنند باز اين عشقم ازبين نمي رود
Zincirlere vursalar Zamanı durdursalar
حتي اگر مرا به زنجير بكشند، حتي اگر زمان را متوقف کنند
Toprağada koysalar Bu sevda bitmez
حتي اگر مرا درخاك گذارند اين عشقم ازبين نمي رود
Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez
به آن اندازه اي كه من ترا دوست دارم هيچ كس ترا دوست نمي دارد
Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez
به غير ازمن هيچ كس جانش را فداي راه تو نمي كند
istersen çek git eller kıymetini bilmez
اگرميخواهي برو هيچ كسي برات ارزش قائل نخواهد شد
Benim sana olan bu sevdam bitmez
اين عشقي كه به تودارم هرگز از بين نمي روداشتراک گذاری مطلب