متن آهنگ حمید هیراد شوخیه مگه + دانلود آهنگ

متن آهنگ حمید هیراد بنام شوخیه مگه

متن آهنگ شوخیه مگه

متن آهنگ شوخیه مگه – متن آهنگ ترانه حمید هیراد

 

 

متن آهنگ شوخیه مگه

 

گر جان به جان من کنی جانو جهان من تویی سیر
نمیشوم ز تو تابو توان من تویی نظری به حاله ما
کن تا روم به سمت کوی ات دیوانه تر از دلم نیست
تا شود اسیر رویت شوخیه مگه بذاری بری نمونی
تو یار منی نشون به اون نشونی شوخیه مگه
دلو بزنی به دریا عاشقی کنی پرسه نزنی تو
شبها شوخیه مگه بذاری بری نمونی تو یار منی
نشون به اون نشونی شوخیه مگه دلو بزنی
به دریا عاشقی کنی پرسه نزنی تو شبها چه
کنم وجود من با دله تو ساز شد همه دنیای
من آن دلبر طناز شد تو که بی وفا نبودی پر
جور و جفا نبودی تو همه وجود مایی تو ز ما
جدا نبودی ای ز ما جدا نبودی شوخیه مگه ب
ذاری بری نمونی تو یار منی نشون به اون
شونی شوخیه مگه دلو بزنی به دریا عاشقی
کنی پرسه نزنی تو شبها شوخیه مگه بذاری
بری نمونی تو یار منی نشون به اون نشونی
شوخیه مگه دلو بزنی به دریا عاشقی کنی
پرسه نزنی تو شبهااشتراک گذاری مطلب