متن آهنگ باران وحید تاج + دانلود آهنگ

متن آهنگ وحید تاج بنام باران

متن آهنگ باران وحید تاج

متن آهنگ باران – متن آهنگ ترانه وحید تاج

متن آهنگ باران

در نگاه من بهارانی هنوز

پاک تر پاک تر از چشم سارانی هنوز

روشنایی بخش چشم آرزو

خنده ی خنده ی صلح بهارانی هنوز

در نگاه من بهارانی بهارانی بهارانی هنوز

پاک تر پاک تر از چشم سارانی هنوز

در مشام جان به دشت یادها

باد صبح و بوی بارانی هنوز

در تموز تشنه کامیهای من

برف پاک برف پاک کوهسارانی هنوز

در طلوع روشن صبح بهار عطر پاک

عطر پاک جو کنارانی هنوز

کشتزار آرزوهای مرا

برق سوزانی و بارانی هنوز

برق سوزانی بارانی هنوز


اشتراک گذاری مطلب

www.iran-music.net
منو