متن آهنگ back to black + دانلود آهنگ

متن آهنگ ایمی واین هاوس بلک بلک

متن آهنگ ایمی واین هاوس بنام بلک بلک

متن آهنگ back to black

متن آهنگ بلک تو بلک – متن آهنگ ترانه ایمی واین هاوس

 

متن آهنگ back to black

ترجمه آهنگ بلک تو بلک

هیچ زمانی برای پشیمانی نگذاشت
با همان سوپاپ اطمینان قدیمی
لبانش را خیس نگه داشت
من و سرم که بالا است
و اشک هایم خشک شده
بدون مردم ادامه می دهم
تو برگشتی به چیزی که می شناختی
تا حالا هر آنچه با هم داشتیم را
حذف کرده ای
و من در مسیر پر مشکلم گام بر می دارم
شانسم تلنبار شده ( شانس ندارم )
من به سیاهی بازمی گردم…
ما فقط با کلمات خداحافظی کردیم
من هزار دفعه مردم
تو به او برگشتی و من برگشتم به
من به خودمان برگشتم
من خیلی دوستت دارم
این کافی نیست
تو دمیدن را دوست داری
و من فوت کردن
و زندگی مانند یک لوله است
و من یک پنی کوچک هستم
که از بالای دیواره های آن به درونش غل می خورد
ما فقط با کلمات خداحافظی کردیم
من هزار دفعه مردم
تو به او بازگشتی و من برگشتم به …
ما فقط با کلمات خداحافظی کردیم
من هزار دفعه مردم
تو به او بازگشتی و من برگشتم به …
سیاهی، سیاهی، سیاهی، سیاهی
سیاهی، سیاهی، سیاهی
من برگشتم به
من برگشتم به
ما فقط با کلمات خداحافظی کردیم
من هزار دفعه مردم
تو به او بازگشتی و من برگشتم به …
ما فقط با کلمات خداحافظی کردیم
من هزار دفعه مردم
تو به او بازگشتی و من برگشتم به سیاهی

**************************

متن به صورت انگلیسی

He left no time to regret
Kept his lips wet
With his same old safe bet
Me and my head high
And my tears dry
Get on without my guy
You went back to what you knew
So far removed
From all that we went through
And I tread my troubled track
My odds are stacked
I’ll go back to black…
We only said Goodbye with words
I died a hundred times
You go back to her and I go back to
I go back to us
I loved you much;
It’s not enough
You love blow
And I love puff
And life, is like a pipe
And I’m a tiny penny rollin’
Up the walls inside
We only said goodbye with words
I died a hundred times
You go back to her and I go back to
We only said goodbye with words
I died a hundred times
You go back to her and I go back to
Black, black, black, black
Black, black, black
I go back to
I go back to
We only said goodbye with words
I died a hundred times
You go back to her and I go back to
We only said goodbye with words
I died a hundred times
You go back to her and I go back to blackاشتراک گذاری مطلب