نه بهمن


متن آهنگ genie in a bottle Christina Aguilera + دانلود آهنگ

متن آهنگ Christina Aguilera بنام genie in a bottle

 

متن آهنگ genie in a bottle – متن آهنگ ترانه Christina Aguilera

 

 

متن آهنگ genie in a bottle

 

I feel like I’ve been locked up tight
For a century of lonely nights
Waiting for someone to release me
You’re lickin’ your lips
And blowing kisses my way
But that don’t mean I’m gonna give it away
Baby, baby, baby (Baby baby baby)
Ooh, my body’s sayin’ let’s go
Ooh, but my heart is sayin’ no
If you wanna be with me
Baby there’s a price to pay
I’m a genie in a bottle
You gotta rub me the right way
If you wanna be with me
I can make your wish come true
You gotta make a big impression (Oh yeah)
Gotta like what you do
(I’m a genie in a bottle baby
Gotta rub me the right way honey
I’m a genie in a bottle baby
Come come, come on and let me out)
The music’s fading and the lights down low
Just one more dance and then we’re good to go
Waiting for someone

ترجمه فارسی

حس میکنم که حسابی گیر افتادم و اسیر شدم
به مدت صدها شب تنهایی
در حال انتظار برای یه نفر که بیاد و آزادم کنه
تو داری لباتو لیس میزنی
و واسم بوسه میفرستی
اما این به این معنی نیست که من قراره از دستش بدم
عزیزم عزیزم عزیزم
اوه جسمم داره میگه که بزن بریم
اوه اما قلبم داره میگه نه
اگه میخوای با من باشی
عزیزم یه بهایی هست که باید بپردازی
من غول چراغ جادو ام
باید درست لمسم کنی
اگه میخوای با من باشی
من میتونم آرزوت رو به حقیقت تبدیل کنم
تو باید حسابی روم تأثیر بذاری
باید کاری که انجام میدی رو دوست داشته باشم
من غول چراغ جادو ام عزیزم
باید درست لمسم کنی عزیزم
من غول چراغ جادو ام عزیزم
بیا بیا بیا و بیرون بیار منو
صدای موسیقی داره قطع میشه و نورا دارن کم میشن
فقط یه دور رقص دیگه و بعد دیگه آماده ی رفتنیم
منتظر کسی ام
که بهم نیاز داره
هورمون ها با سرعت نور دارن ترشح میشن
ولی این به این معنی نیست که امشب همون شبه
عزیزم عزیزم عزیزم
اوه جسمم داره میگه که بزن بریم
اوه اما قلبم داره میگه نه
اگه میخوای با من باشی
عزیزم یه بهایی هست که باید بپردازی
من غول چراغ جادو ام
باید درست لمسم کنی
اگه میخوای با من باشی
من میتونم آرزوت رو به حقیقت تبدیل کنم
فقط بیا و آزادم کن عزیزم
و من با تو خواهم بود
من غول چراغ جادو ام عزیزم
باید درست لمسم کنی عزیزم
من غول چراغ جادو ام عزیزم
بیا بیا بیا و بیرون بیار منو
من غول چراغ جادو ام عزیزم
باید درست لمسم کنی عزیزم
اگه میخوای با من باشی
من غول چراغ جادو ام عزیزم
بیا بیا بیا و بیرون بیار منو
اوه جسمم داره میگه که بزن بریم
اوه اما قلبم داره میگه نه
اگه میخوای با من باشی
عزیزم بهایی هست که باید بپردازی
من غول چراغ جادو ام
باید درست لمسم کنی
اگه میخوای با من باشی
من میتونم آرزوت رو به حقیقت تبدیل کنم
باید حسابی روم تأثیر بذاری
باید کاری که انجام میدی رو دوست داشته باشم
اگه میخوای با من باشی
عزیزم باید بهاشو بپردازی
من غول چراغ جادو ام عزیزم
باید درست لمسم کنی
اگه میخوای با من باشی
من میتونم آرزوت رو به حقیقت تبدیل کنم
فقط بیا و آزادم کن عزیزم
و من با تو خواهم بود
من غل چراغ جادو ام عزیزم
بیا بیا بیا و بیرون بیار منو


تگ های مرتبط :
اشتراک گذاری مطلب

www.iran-music.net
منو
www.iran-music.net
منو