Download Ahang Homayoun Shajarian – Didare Molana o Shams

دانلود آهنگ جدید همایون شجریان بنام دیدار مولانا شمس با کیفیت بالا

دانلود آهنگ جدید همایون شجریان بنام دیدار مولانا شمس

دانلود آهنگ جدید همایون شجریان بنام دیدار مولانا شمس

آهنگ همایون شجریان دیدار مولانا شمس

متن آهنگ : دیدار مولانا شمس
شمس:هر زمان (نفس) نو می‌شود دنیا و مابی‌خبر از نو شدن اندر بقاپس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی‌ستمصطفی فرمود دنیا ساعتی‌ست«مثنوی معنوی، دفتر یکم، بخش ۶۲، ابیات ۳۸ و ۳۶»شمس:آزمودم مرگ من در زندگی‌ستچون رهی (رهم) زین زندگی پایندگی‌ست«مثنوی معنوی، دفتر سوم، بخش ۱۸۴، بیت ۹»مولانا: کیستی تو؟شمس: کیستی تو؟مولانا: قطره‌ای از باده‌های آسمان«مثنوی معنوی، دفتر سوم، بخش ۲۵، بیت ۲۷، مصرع اول»شمس:این جهان زندان و ما زندانیانحفره کن زندان و خود را وارهان«مثنوی معنوی، دفتر یکم، بخش ۵۰، بیت ۱۲»مولانا: کیستی تو؟شمس:آدمی مخفی‌ست در زیر زباناین زبان پرده است بر درگاه جان«مثنوی معنوی، دفتر دوم، بخش ۲۱، بیت ۳»مولانا: کیستی تو؟شمس:تیر پرّان بین و ناپیدا کمانجان‌ها پیدا و پنهان جانِ جان«مثنوی معنوی، دفتر دوم، بخش ۲۶، بیت ۷۸»مولانا: کیستی تو؟شمس:ره نمایم همرهت باشم رفیقمن قلاووزم در این راه دقیق«مثنوی معنوی، دفتر سوم، بخش ۷، بیت ۲۹»مولانا: کیستی تو؟ همدلی کن ای رفیق!شمس:در عشق سلیمانی من همدم مرغانمهم عشق پری دارم، هم مرد پری‌خوانمهر کس که پری‌خوتر در شیشه کنم زودتربرخوانمُ افسونش حراقه بجنبانم… / هم ناطق و خاموشم، هم لوح خموشانمهم خونم و هم شیرم، هم طفلم و هم پیرم / …«دیوان شمس، غزل شماره‌ی ۱۴۶۶، ابیات اول، دوم و سوم (مصرع دوم) + مصرع اول بیت ۹»مولانا: کیستم من؟ کیستم من؟ چیستم من؟شمس:تا نگردی پاک‌دل چون جبرئیلگرچه گنجی در نگنجی در جهان«دیوان شمس، غزل شماره‌ی ۲۰۲۲، بیت ۸»شمس:رخت بربند و برس در کاروان«دیوان شمس، غزل شماره‌ی ۲۰۲۱، بیت اول، مصرع دوم»شمس:آدمی چون کشتی است و بادبانتا کی آرَد باد را آن بادران؟«مثنوی معنوی، دفتر سوم، بخش ۸، بیت ۲۰»مولانا: هیچ نندیشم به‌جز دلخواه تو«مثنوی معنوی، دفتر سوم، بخش ۲۹، بیت ۴، مصرع دوم»مولانا:شکر ایزد را که دیدم روی تویافتم ناگه رهی من سوی توچشم گریانم ز گریه کُند بودیافت نور از نرگس جادوی توبس بگفتم کو وصال و کو نجاحبرد این کوکو مرا در کوی توجست‌وجویی در دلم انداختیتا ز جست‌وجو روم در جوی توخاک را هایی و هویی کی بُدی؟گر نبودی جذب های و هوی تو«دیوان شمس، غزل شماره‌ی ۲۲۲۵، ابیات ۱، ۲، ۳، ۸ و ۹»شمس:مخزن إنّا فتحنا برگشاسرّ جان مصطفی را بازگومستجاب آمد دعای عاشقانای دعاگو آن دعا را بازگو«دیوان شمس، غزل شماره‌ی ۲۲۲۷، ابیات ۵ و ۶»مولانا:چون دهانم خورد از حلوای اوچشم‌روشن گشتم و بینای اوپا نهم گستاخ چون خانه رومپا نلرزانم نه کورانه روم«مثنوی معنوی، دفتر سوم، بخش ۱۹۷، ابیات ۴۰ و ۴۱»


اشتراک گذاری مطلب
برچسب ها :