متن آهنگ بوشهریا امید جهان + دانلود آهنگ

متن آهنگ امید جهان بنام بوشهریا

متن آهنگ بوشهریا امید جهان

متن آهنگ بوشهریا – متن آهنگ ترانه امید جهان

متن آهنگ بوشهریا

متن آهنگ بوشهریا

یه سلام و صد سلام به شهر بوشهر
یه سلام به شهر بوشهر
بوسه بر خاکش زنوم مو از ته دل
یه سلام به شهر بوشهر
توی هر شهر و دیاری که مو رفتم ندیدم هیچ کجا مثل شهر بوشهر
یه سلام به شهر بوشهر
بوشهری چه مهربونه همه جا ورد زبونه
بوشهریه با اصالت رفیقی تا پای جونه
رفیقی تا پای جونه
رفیقی تا پای جونه

♪♫♪

وی وی
هله ما هل یوسا
هلل یو هل یوسا
هل ما هل یوسا
هلل یو هل یوسا
و هله ما هل یوسا
هلل یو هل یوسا
سیا سیا مال خومون
هلل یو هل یوسا
غریبه نیاد داخلمون
هلل یو هل یوسا
و ماشالله به هامون
هلل یو هل یوسا
مو فرفری و مهربون
هلل یو هل یوسا
هله ما هل یوسا
هلل یو هل یوسا
هله ما هل یوسا
هلل یو هل یوسا
و هله ما هل یوسا
هله ما هل یوسا

♪♫♪

یه سلام و صد سلام به شهر بوشهر
یه سلام به شهر بوشهر
بوسه بر خاکش زنوم مو از ته دل
یه سلام به شهر بوشهر
توی هر شهر و دیاری که مو رفتم ندیدم هیچ کجا مثل شهر بوشهر
یه سلام به شهر بوشهر
بوشهری چه مهربونه همه جا ورد زبونه
بوشهریه با اصالت رفیقی تا پای جونه
رفیقی تا پای جونه
رفیقی تا پای جونه

وی وی

وی وی

ترانه سرا : بهرام مهربخش


اشتراک گذاری مطلب

www.iran-music.net
منو